Prijedlog Zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela RS
98%
2%
Za: 342 Protiv: 8

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

19.06.2018.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada Republike Srpske
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: U proceduri
Zakon bitan za EU integracije

Ovim zakonom uređuju se uslovi, postupak i organi nadležni za otkrivanje, oduzimanje i upravljanje imovinom koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela i prekršaja, te međunarodna saradnja.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Privremeno oduzimanje imovine

  Kada postoji opasnost da bi kasnije oduzimanje imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela bilo otežano ili onemogućeno, javni tužilac može podnijeti zahtjev za privremeno oduzimanje imovine.

  97%
  3%
  Za: 256 Protiv: 7 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Trajno oduzimanje imovine

  Nakon potvrđivanja optužnice, a najkasnije u roku od godinu dana od pravosnažnog okončanja krivičnog postupka, javni tužilac podnosi zahtjev za trajno oduzimanje imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela.

  99%
  1%
  Za: 228 Protiv: 2 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Posebni postupci oduzimanje imovine

  Posebni postupci oduzimanja imovine sprovode se kada iz pravnih ili faktičkih razloga nije moguće vođenje krivičnog postupka prema učiniocu krivičnog djela (duševno bolesno lice, lice nedostupno organima gonjenja i u slučaju smrti lica protiv kojeg je pokrenut krivični postupak).

  89%
  11%
  Za: 182 Protiv: 22 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Oduzimanje imovine u slučaju prekršaja

  Oduzimanje imovine primjenjuje se i za prekršaje, ako imovinska korist, odnosno vrijednost predmeta koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje ili su nastali izvršenjem krivičnog djela ili prekršaja, prelazi iznos od 50.000 KM.

  94%
  6%
  Za: 202 Protiv: 14 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Prestanak privremenog oduzimanja imovine

  Rješenje o privremenom oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela prestaje da važi ako javni tužilac ne podnese zahtjev za trajno oduzimanje u roku od godinu dana od pravosnažnog okončanja krivičnog postupka

  38%
  62%
  Za: 6 Protiv: 10 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Zakup

  Privremeno oduzeta nepokretna imovina može se dati u zakup u skladu sa njenom namjenom.

  84%
  16%
  Za: 141 Protiv: 26 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Žalba na oduzimanje imovine

  Žalba na trajno oduzimanje imovine može se podnijeti najviše osam dana od primitka rješenja, s tim da ulaganje žalbe ne odgađa izvršenje.

  84%
  16%
  Za: 132 Protiv: 25 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Nepreuzimanje imovine

  Ako vlasnik, odnosno lice kojem je sudskom odlukom određeno vraćanje privremeno oduzete imovine ne preuzme imovinu u roku od godinu dana od dana urednog dostavljanja sudske odluke kojom je određeno vraćanje oduzete imovine, sud će rješenjem utvrditi da imovina postaje svojina Republike Srpske.

  71%
  29%
  Za: 113 Protiv: 47 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Nijedan parlamentarac u ovom parlamentu nije dao odgovor.
Sa 3 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske