Nacrt zakona o imunitetu RS
7%
93%
Za: 1 Protiv: 14

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

12.12.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Narodni poslanici u NSRS
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Usvojen

Nacrt zakona o imunitetu Republike Srpske našao se na dnevnom redu 7.redovne sjednice Narodne skupštine RS, koja će se održati 12.12.2023. godine. 

Imajući u vidu da je visoki predstavnik u BiH u oktobru 2002. godine svojom odlukom nametnuo Zakon o imunitetu RS, kojim se od krivične i građanske odgovornosti štite nosioci zakonodavne i sudske vlasti u ovom entitetu, predlagači Nacrta pristupili su izradi ovog zakona kako bi isto pravo imuniteta imali i najviši nosioci izvršne vlasti u RS (predsjednik i potpredsjednici). 

Napominjemo da u Nacrtu zakona o imunitetu RS postoje dvije verzije člana 8. koji reguliše pitanje prava na imunitet u slučaju nepoštovanja odluka visokog predstavnika, tj. u slučaju nepoštovanja odluka lica koje nije imenovano za visokog predstavnika u skladu s Aneksom 10 Općeg okvirnog mirovnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Pravo na imunitet poslanika u NSRS i delegata u VNRS

  Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske i delegati u Vijeću naroda Republike Srpske nisu krivično ili građanski odgovorni i ne mogu biti pritvoreni za bilo koji postupak izvršen u okviru njihovih dužnosti. Pod postupcima izvršenim u okviru dužnosti podrazumijevaju se postupci koji proističu iz dužnosti koju lice obavlja u ovim organima. Poslanici i delegati mogu se pozvati na imunitet u bilo koje vrijeme za postupke izvršene u okviru njihovih dužnosti, ali se pozivanje na imunitet ne može smatrati opštom preprekom za krivično gonjenje ili pokretanje parničnog postupka. Fotografija: aa.com.tr.

  9%
  91%
  Za: 1 Protiv: 10 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Pravo na imunitet najviših dužnosnika izvršne vlasti u RS

  Predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske te članovi Vlade Republike Srpske nisu krivično ili građanski odgovorni i ne mogu biti pritvoreni za bilo koji postupak izvršen u okviru njihovih dužnosti. Pod postupcima izvršenim u okviru dužnosti podrazumijevaju se postupci koji proističu iz dužnosti koju osoba obavlja dok vrši funkciju kao predstavnik izvršne vlasti. Ovi dužnosnici mogu se pozvati na imunitet u bilo koje vrijeme za postupke izvršene u okviru njihovih dužnosti, ali se pozivanje na imunitet ne može smatrati opštom preprekom za krivično gonjenje ili pokretanje parničnog postupka. Fotografija: centralniportal.ba

  10%
  90%
  Za: 1 Protiv: 9 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Mogućnost pozivanja na imunitet u slučaju vođenja krivičnog ili parničkog postupka

  Ukoliko se protiv poslanika, delegata ili nosioca izvršne vlasti iz RS vodi krivični postupak radi postupanja u okviru njihovih dužnosti, ove osobe imaju pravo da se pozovu na imunitet. Pitanje imuniteta rješava sud pred kojim se vodi krivični ili parnični postupak na način da donosi odluku o imunitetu. Žalba protiv ove odluke podnosi se Ustavnom sudu RS.

  100%
  Za: 0 Protiv: 9 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Pravo na imunitet nosioca zakonodavne, izvršne i sudske vlasti u slučaju nepoštovanja odluka visokog predstavnika u BiH

  Pravo na imunitet imaju poslanici, delegati, predstavnici izvršne vlasti, sudije i javni tužioci, svi drugi predstavnici zakonodavne i izvšrne vlasti te druga lica koja vrše javna ovlaštenja ukoliko se pokrene krivični ili parnični postupak protiv njih zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Fotografija: oslobodjenje.ba

  11%
  89%
  Za: 1 Protiv: 8 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Pravo na imunitet nosioca zakonodavne, izvršne i sudske vlasti u slučaju nepoštovanja odluka lica koje nije imenovano za visokog predstavnika u BiH u skladu s Aneksom 10

  Pravo na imunitet imaju poslanici, delegati, predstavnici izvršne vlasti, sudije i javni tužioci, svi drugi predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti te druga lica koja vrše javna ovlaštenja ukoliko se pokrene krivični ili parnični postupak protiv njih zbog nepoštovanja odluka lica koje nije imenovano za visokog predstavnika u skladu s Aneksom 10 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Ova odredba vezana je za alternativnu verziju člana 8, koji reguliše ovo pitanje. Fotografija: ohr.ba

  100%
  Za: 0 Protiv: 8 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Retroaktivna primjena odredbi zakona

  Pravo na imunitet imaju svi predstavnici izvršne, sudske i zakonodavne vlasti u RS protiv kojih se vodi krivični ili parnični postupak od 1.8.2021. godine zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika. Ukoliko se Nacrt usvoji s alternativnom verzijom člana 8, pravo na imunitet pruža se i predstavnicima izvršne, sudske i zakonodavne vlasti ukoliko je protiv njih pokrenut krivični ili parnični postupak od 1.8.2021. godine zbog nepoštovanja odluka lica koje nije imenovano za visokog predstavnika u skladu s Aneksom 10 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 0 Protiv: 6 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Aco Stanišić
DEMOS
Poslanik u NSRS
Andrea Gajić
PzD - SDP/SDA/DF
Poslanica u NSRS
Zoran Kokanović
SP - Petar Đokić
Poslanik u NSRS
Biljana Petković
SNSD
Poslanica u NSRS
Dragan Galić
NPS
Poslanik u NSRS
Tanja Vukomanović
PDP
Poslanica u NSRS
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 12

Sa 1 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Zagorka Grahovac

Sa 12 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o imunitetu RS