Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o GMO RS
50%
50%
Za: 13 Protiv: 13

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

29.01.2019.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada Republike Srpske
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Usvojen
Zakon bitan za EU integracije

Primjena ovog zakona će omogućiti potrošačima da izvrše izbor u vezi sa hranom za životinje koju upotrebljavaju za njihovu ishranu, a to se posebno odnosi na genetički modifikovanu hranu, koja će, ukoliko prođe veoma složenu proceduru procjene rizika i odobravanja u Evropskoj uniji, prema odredbama ovog zakona morati biti jasno obilježena, tako da će potrošači moći da zaštite svoje osnovno pravo na izbor, tj. moći će da sami donose odluku da li žele ili ne žele da kupuju hranu za životinje koja sadrži genetički modifikovane organizme. Takođe, cilj izmjena ovog zakona jeste da se obezbijedi slobodno kretanje bezbjedne i zdravstveno ispravne hrane za životinje koja sadrži i/ili se sastoji ili potiče od genetički modifikovanih organizama.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Genetski modifikovana soja

  Izmjenama i dopunama zakona dozvoljava se stavljanje u promet genetički modifikovane soje za sorte koje su upisane Registar odobrenih genetički modifikovanih organizama Evropske unije.

  10%
  90%
  Za: 2 Protiv: 19 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Obilježavanje

  Subjekti koji stavljaju u promet genetički modifikovanu soju i proizvode od genetički modifikovane soje dužni su jasno označiti da se radi o genetički modifikovanom organizmu koji je dozvoljeno koristiti isključivo kao hranu za životinje.

  79%
  21%
  Za: 11 Protiv: 3 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Sankcije - Pravno lice

  Novčanom kaznom od 5.000 do 25.000 KM kažnjavaju se pravna lica koja stave u promet genetički modifikovanu soju i proizvode od genetički modifikovane soje bez odobrenja ministarstva.

  94%
  6%
  Za: 15 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Nedeljko Čubrilović (2018)
DEMOS
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske
Željka Stojičić (2018)
SNSD
Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske
Milan Petković (2018)
Ujedinjena srpska
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske
Senad Bratić (2018)
SDA
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske
Sonja Karadžić-Jovičević (2018)
SDS
Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Nijedan parlamentarac u ovom parlamentu nije dao odgovor.
Sa 12 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o imunitetu RS