Zakon o dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske
64%
36%
Za: 316 Protiv: 174

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

11.06.2019.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada Republike Srpske
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Usvojen

Dopunom zakona, službenicima Sudske policije i policajcima u kazneno-popravnim ustanovama sa srednjom i višom stručnom spremom pripada dodatna naknada u iznosu od 10% prosječne plate u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ostvarene u proteklom mjesecu.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Dodatna naknada

  Dopunom zakona službenicima Sudske policije i policajcima u kazneno-popravnim ustanovama sa srednjom i višom stručnom spremom pripada dodatna naknada u iznosu od 10% prosječne plate u MUP-u, ostvarene u prethodnom mjesecu.

  70%
  30%
  Za: 146 Protiv: 62 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Nedeljko Čubrilović
DEMOS
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske
Sonja Karadžić-Jovičević
SDS
Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske
Senad Bratić
SDA
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 3

Sa 1 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Aleksandar Glavaš

Sa 3 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Zakon o dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske