Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske
85%
15%
Za: 11 Protiv: 2

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

09.02.2021.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada RS
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Usvojen

Predloženim izmjenama vrši se preciziranje načela zakonitosti, zamjena kazne dugotrajnog zatvora kaznom doživotnog zatvora, uvođenje instituta izuzetnosti kratkotrajne kazne zatvora koja supstituiše institut pravosnažno izrečene kazne zatvora do šest mjeseci, uvođenje kazne oduzimanja vozačke dozvole, umjesto dosadašnje kazne zabrane upravljanja motornim vozilom, uvođenje mjere bezbjednosti zabrane upravljanja motornim vozilom kao jedne od vrsta mjera bezbjednosti, preciziranje krivičnih djela u sticaju, definisanje krivičnog djela šumska krađa i prevara u privrednom poslovanju i uvođenje mjere obaveznog izricanja mjere bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti za krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, primanje mita i trgovina uticajem.

Osim toga, prijedlogom se propisuju novi i strožiji rokovi zastarjelosti krivičnog gonjenja i izvršenja krivičnih sankcija. Tako je, između ostalog, propisano da krivična djela, za koja je propisana kazna doživotnog zatvora, ne zastarijevaju, kao ni izvršenje kazne doživotnog zatvora.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Kazna doživotnog zatvora

  Kazna doživotnog zatvora propisuje se za krivična djela: teško ubistvo, obljuba djeteta mlađeg od 15 godina, ako je usljed djela nastupila smrt djeteta, ubistvo predstavnika najviših organa Republike Srpske i najteži oblici krivičnih djela protiv ustavnog uređenja Republike Srpske, ako je pri izvršenju djela učinilac umišljajno lišio života jedno ili više lica, terorizam, uzimanje talaca, ako je pri izvršenju krivičnog djela učinilac oteto lice s umišljajem ubio, te izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja.

  88%
  12%
  Za: 15 Protiv: 2 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Nezastarivost za najteže oblike teških krivičnih dijela

  Krivično gonjenje i izvršenje kazne ne zastarijeva za krivična djela za koja je propisana kazna doživotnog zatvora.

  100%
  Za: 8 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Maksimalna kazna zatvora

  Maksimalna kazna zatvora povećava se sa dvadeset na trideset godina.

  100%
  Za: 8 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Prevara u privrednom poslovanju

  Propisuje se novo krivično djelo prevara u privrednom poslovanju, na način da ko u privrednom poslovanju u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi pravnom licu koje zastupa ili nekom drugom pravnom licu, lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica, dovede nekoga u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini, kazniće se kaznom zatvora od jedne do pet godina i novčanom kaznom. Ako je djelom pribavljena velika imovinska korist ili prouzrokovana znatna šteta, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od dvije do deset godina i novčanom kaznom.

  100%
  Za: 8 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Obavezna zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti

  Propisuje se obavezno izvršenje mjere bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti učiniocu koji je osuđen za krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, primanje mita ili trgovina uticajem.

  90%
  10%
  Za: 9 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Danijel Jošić (2018)
Samostalni Poslanik
Poslanik u NSRS
Zdenka Gojković (2018)
Socijalistička partija
Poslanica u NSRS
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 1 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Zagorka Grahovac

Sa 12 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o imunitetu RS