Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti
0%
Za: 0 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

06.07.2021.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada RS
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Prijedlog
Zakon bitan za EU integracije

Hartije od vrijednosti su pisane isprave (dokumenta) u kojima je inkorporirano (sadržano) pravo koje se ne može prenijeti na drugo lice ukoliko se na njega ne prenese vlasništvo nad hartijom od vrijednosti. Prenos vlasništva na drugo lice realizuje se kupoprodajom, u malom procentu nasljeđem.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Prospekt važi godinu od njegovoga odobrenja

  Prospekt sastavljen kao jedinstveni prospekt ili kao podijeljeni prospekt važeći je godinu od dana njegovog odobrenja, pod uslovom da je, po potrebi, izmijenjen u skladu s odredbama ovoga zakona o izmjenama i dopunama prospekta.

  0%
  Za: 0 Protiv: 0

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Skraćeni prospekt

  Emitent vrijednosnih papira obavezan je da prethodno objavi tzv. prospekt, koji obavezno sadrži cjelovitu, tačnu i objektivnu informaciju o imovini i obavezama, dobitku ili gubitku, finansijskom položaju i perspektivama emitenta i garanta emisije, svrsi prikupljanja sredstava, faktorima rizika, te o pravima koje daju hartije od vrijednosti na koje se odnosi prospekt, na osnovu koje investitor može objektivno procijeniti rizike investiranja i donijeti odluku o investiranju. Izmjenama zakona uvodi se i tzv. skraćeni prospekt, koji je obavezni dio prospekta, a u kojem se ukratko navode najznačajniji podaci i rizici u vezi s emitentom, garantom emisije i hartijama od vrijednosti.

  0%
  Za: 0 Protiv: 0

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Emisija hartija od vrijednosti bez obaveze objavljivanja prospekta

  Emisija hartija od vrijednosti može se izvršiti bez obaveze objavljivanja prospekta za javne ponude gdje je ponuda s ukupnom vrijednosti za hartije od vrijednosti manja od 1.000.000 KM, pri čemu se ovaj iznos računa tokom perioda od godinu. Trenutno važeća odredba ovu vrijednost određuje na 200.000KM.

  0%
  Za: 0 Protiv: 0

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Brokersko-dilersko društvo može obavljati i pomoćne djelatnosti

  Brokersko-dilersko društvo može obavljati i pomoćne djelatnosti koje su u vezi s osnovnom djelatnošću, a koje negativno ne utiču na njeno obavljanje, kao što su: savjetovanje privrednih društava u vezi sa strukturom kapitala i poslovnom strategijom, davanje pravnih ili finansijskih savjeta iz oblasti korporativnog upravljanja, istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja, obavljanje tehničke, fundamentalne i druge analize, izrada poslovnih planova, učestvovanje u izradi pravnih i drugih akata i dokumenata i ostali slični poslovi.

  0%
  Za: 0 Protiv: 0

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Danijel Puhalić
DNS
Poslanik u NSRS
Ivanka Marković
SDS
Poslanica u NSRS
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 2

Sa 1 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Aleksandar Glavaš

Sa 3 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske