Nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske
35%
65%
Za: 7 Protiv: 13

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

08.02.2022.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Poslanici/e SNSD-a, SP-a, DEMOS-a, US-a, NPS-a i Poslaničke grupe NDP
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Nacrt

Nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske našao se na dopunjenom dnevnom redu 20. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. 

Ovim nacrtom, predlaže se osnivanje Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Republike Srpske i uređuju njegov rad, organizacija, nadležnosti i ovlaštenja. Pored toga, ovaj nacrt definira uslove i mandat, imenovanje i premještaj, privremeno upućivanje, ocjenjivanje, disciplinsku odgovornost, privremeno udaljenje sudija/tkinja i javnih tužilaca/teljica, kao i nespojivost njihovih dužnosti sa drugim funkcijama, prestanak njihovih mandata te druga pitanja u vezi sa radom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Republike Srpske.

Opširnije o odredbama Nacrta zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu RS čitajte klikom na sekciju Detaljnije.

Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 1 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Aleksandar Glavaš

Sa 3 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske