Prijedlog zakon o izmjenama i dopuni Zakona o republičkoj upravi RS
100%
Za: 1 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

04.01.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada RS
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Usvojen

Razlozi za donošenje ovog zakona, navodi predlagač, sadržani su u potrebi racionalnije organizacije republičkih organa uprave budući da sektori šumarstva i drvne industrije predstavljaju jedinstvenu reprocjelinu. Tako bi se u okviru jednog ministarstva integrisale nadležnosti koje se odnose na upravljanje, gazdovanje i korištenje šuma kao resursa, kao i prerada drveta kao sirovine. Stoga se ovim zakonom predlaže da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koje raspolaže neophodnim kapacitetima, preuzme obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova u oblasti industrijske prerade drveta i proizvodnje finalnih proizvoda od drveta iz nadležnosti Ministarstva privrede i preduzetništva.

Osim navedenog, Agencija za državnu upravu BiH je prilikom osnivanja predviđena kao potpuno samostalna upravna organizacija sa svojstvom pravnog lica, koja bi imala poseban žiroračun na koji bi se uplaćivala sredstva od kandidata koji polažu stručni ispit za rad u organima uprave. Međutim, Agencija nema poseban žiroračun, već se sredstva uplaćuju u budžet. U radu Agencije, navodi predlagač, pojavio se problem kada neko od kandidata nije zadovoljan rješenjem o prijemu kandidata od ministarstava, republičkih uprava ili upravnih organizacija pa, s tim u vezi, pokrene upravni spor. Ministarstva i druge uprave i upravne organizacije u tim slučajevima zastupa Pravobranilaštvo Republike Srpske (RS), dok Agenciju zbog svojstva pravnog lica ne zastupa te je iz tog razloga potrebno brisati svojstvo pravnog lica Agencije.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Racionalnija organizacija republičkih organa uprave

  Izmjenama i dopunama Zakona o republičkoj upravi RS proširuje se djelokrug poslova Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, dok se ukida djelokrug poslova Ministarstva privrede i preduzetništva te se briše svojstvo pravnog lica Agencije za državnu upravu. Fotografija: komorars.ba

  0%
  Za: 0 Protiv: 0

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Preuzimanje upravnih i drugih stručnih poslova

  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koje raspolaže neophodnim kapacitetima, preuzima obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova u oblasti industrijske prerade drveta i proizvodnje finalnih proizvoda od drveta iz nadležnosti Ministarstva privrede i preduzetništva. Fotografija: bljesak.info

  0%
  Za: 0 Protiv: 0

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Dragan Brdar
Samostalni Poslanik
Poslanik
Saša Grbić
PzD - SDP/SDA/DF
Poslanik
Željko Dubravac
NF
Poslanik
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 1 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Zagorka Grahovac

Sa 12 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o imunitetu RS