Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima
63%
37%
Za: 12 Protiv: 7

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

06.06.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada RS (MUP RS)
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Usvojen

Na trećoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koja je zakazana za 6.6.2023. godine, po hitnom postupku raspravljat će se o predloženim izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima RS.

Kako je navedeno u obrazloženju prijedloga, na ovaj se način žele stvoriti zakonski okvir i urediti pitanja koja su neophodna za obavljanje srednjoškolskog obrazovanja i vaspitanja u okviru Srednje škole unutrašnjih poslova pri MUP RS. Doprinijet će se cjelokupnom obrazovnom sistemu RS uvođenjem novog stručnog zanimanja policajac - tehničar za policijske poslove.

Opravdanost usvajanja ovih izmjena i dopuna predlagač vidi i u činjenici da će veći broj policijskih službenika ostvariti pravo na penziju i da će “u prosjeku u narednih pet godina, zajedno sa tekućom godinom, službu napuštati po minimalno 150 do 200 policijskih službenika godišnje”.

S tim u vezi obezbijedit će se potreban broj policijskih službenika za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u MUP RS.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Srednja škola unutrašnjih poslova

  Osnivanjem ove škole omogućit će Ministarstvu da kroz dvogodišnje srednjoškolsko obrazovanje obrazuje kadar za rad u Ministarstvu i na taj način, kroz usko specijalizovano policijsko obrazovanje, doprinese kvalitetnijem obavljanju poslova policijskog službenika. Osposobljavanje kadrova vršit će se kroz treći i četvrti razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Fotografija: mup.vladars.net

  83%
  17%
  Za: 10 Protiv: 2 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Zvanje policajac - tehničar za policijske poslove

  Svi koji steknu zvanje policajac - tehničar za policijske poslove, ukoliko ispunjavaju uslove za rad u Ministarstvu, uputit će se na rad u organizacione jedinice MUP RS u svojstvu pripravnika. Prijedlogom se navodi da će policajac - tehničar za policijske poslove biti dužan ostati raditi u Ministarstvu najmanje pet godina. Fotografija: mup.vladars.net

  100%
  Za: 4 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Polaganje stručnog ispita za magistre pravnih nauka

  Predlaže se izmjena u smislu da stručni ispit neće polagati lica koja imaju naučno zvanje doktor pravnih nauka, lica s položenim pravosudnim ispitom i radnici zatečeni na radu u Ministarstvu koji na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju više od 20 godina efektivnog radnog staža na poslovima stručne spreme za koju se traži oslobađanje od polaganja stručnog ispita u organima državne uprave. Fotografija: pexels.com

  100%
  Za: 2 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Borivoj Obradović
SNSD
Poslanik
Nikolina Šljivić
DNS
Poslanica
Aleksandra Stupar - Radić
SNSD
Poslanica
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 1

Sa 1 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Zagorka Grahovac

Sa 12 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o imunitetu RS