Nacrt zakona o dopuni Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti RS
100%
Za: 2 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

07.06.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada RS
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: U proceduri (usvojen na 3. redovnoj sjednici NSRS)

Nacrt zakona o dopuni Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske našao se na dnevnom redu 3. redovne sjednice Narodne skupštine RS, održane 6. i 7.6.2023. godine. U pitanju je tehnička dopuna ovog zakona, to jeste člana 8. važećeg zakona

Navedenim članom definisana je posebna obaveza izabranih predstavnika/ca, nosilaca izvršnih funckija i savjetnika/ca u organima vlasti RS i jedinica lokalne samouprave da ne mogu biti članovi/ice organa, predsjednici/e ili direktori/ce udruženja ili fondacija koja se finansiraju iz Budžeta RS ili jedinice lokalne samouprave u ukupnom godišnjem iznosu većem od 100.000 KM.

U cilju sprečavanja sukoba interesa u odnosu na navedena udruženja i fondacije Vlada RS predložila je dopunu Zakona na način da izabrani/e predstavnici/e, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici/e mogu biti članovi/ice organa, predsjednici/e ili direktori/ce udruženja ili fondacija, za koje poslove ne primaju naknadu, u kojem slučaju nisu u sukobu interesa. 

Propisano je da izabrani/e predstavnici/e, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici/e koji/e se nalaze u radnom odnosu i primaju platu po osnovu izbora – imenovanja na funkciju mogu obavljati poslove u nastavnim, naučnim, kulturnim, zdravstvenim i sportskim ustanovama, u udruženjima i slično, za šta mogu primati naknadu.


Pitaj parlamentarce
Milanko Mihajilica
PDP
Poslanik u NSRS
Nenad Lalović
SNSD
Poslanik u NSRS
Zagorka Grahovac
Za pravdu i red - Lista Nebojše Vukanovića
Poslanica u NSRS
Andrea Gajić
PzD - SDP/SDA/DF
Poslanica u NSRS
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Nijedan parlamentarac u ovom parlamentu nije dao odgovor.
Sa 12 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o imunitetu RS