Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa u RS
57%
43%
Za: 4 Protiv: 3

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

21.06.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada RS
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Usvojen; Poništen odlukom Visokog predstavnika u BiH

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa u Republici Srpskoj našao se kao jedina tačka dnevnog reda 7. posebne sjednice Narodne skupštine RS, koja će se održati 21.6.2023. godine, nakon nastavka 3. redovne sjednice. Prijedlogom se uvodi jedna izmjena ovog zakona, tj. izmjena člana 3, koji uređuje pitanje objave propisa i drugih akata u Službenom glasniku RS. 

Predloženom izmjenom ukida se obaveza objavljivanja propisa i drugih akata koje donosi Ured visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu u Službenom glasniku RS. Važno je naznačiti da u tekstu Prijedloga izostaje mišljenje Vlade RS, kao i prikaz usklađenosti propisa s pravnim poretkom Evropske unije. 

U obrazloženju zakona navedeno je sljedeće: 

“Strane potpisnice Aneksa 10 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Republika Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Savezna Republika Jugoslavija, Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska, u članu 1. u stavu 2. Aneksa 10 dogovorile su da „S obzirom na složenost pitanja sa kojima se suočavaju, Strane traže postavljanje visokog predstavnika, koji treba biti imenovan u skladu sa relevantnim rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kako bi potpomogao vlastite napore Strana, mobilizirao i, prema potrebi, koordinirao aktivnosti organizacija i agencija koje su uključene u civilne aspekte mirovnog rješenja, izvršavajući zadatke koji su mu povjereni rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kao što je to navedeno u tekstu koji slijedi.“ Imajući u vidu da gospodin Kristijan Šmit nije imenovan u skladu sa članom 1. stav 2. Aneksa 10, on se ne može smatrati visokim predstavnikom u BiH i to je razlog zašto Republika Srpska ne priznaje visokog predstavnika i zbog čega neće više objavljivati propise i druge akte koje donosi visoki predstavnik u BiH u „Službenom glasniku Republike Srpske.”


Predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić naveo je sljedeće na konferenciji za novinare održanoj 15.6.2023. godine: “Radi se o tome da bismo ovim zakonom regulisali nemogućnost inkriminacije radnika i direktora Službenog glasnika i ovaj zakon bi regulisao da se odluke visokog predstavnika ne objavljuju u Službenom glasniku. Razlog za to je veoma prost i opravdan – visoki predstavnik nije imenovan po pravnim normama, on nema saglasnost Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.”

Pitaj parlamentarce
Aleksandar Krsmanović
SNSD
Poslanik u NSRS
Andrea Gajić
PzD - SDP/SDA/DF
Poslanica u NSRS
Darko Banjac
NPS
Poslanik u NSRS
Diana Čekić
PDP
Poslanica u NSRS
Milan Trninić
Ujedinjena srpska
Poslanik u NSRS
Spomenka Stevanović
DEMOS
Poslanica u NSRS
Nebojša Vukanović
Za pravdu i red - Lista Nebojše Vukanovića
Poslanik u NSRS
Zoran Kokanović
SP - Petar Đokić
Poslanik u NSRS
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 1 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Zagorka Grahovac

Sa 12 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o imunitetu RS