Nacrt zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u RS
62%
38%
Za: 5 Protiv: 3

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

26.09.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada RS
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Usvojen

Kako navode predlagači, razlozi za donošenje zakona u ovoj oblasti jesu stvaranje pretpostavki za unapređenje oblasti proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme, potpunije definisanje pojmova koji pripadaju kategoriji naoružanja i vojne opreme, tačno propisivanje uslova za pribavljanje saglasnosti za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, kao i razrada pitanja nadzora u proizvodnji naoružanja i vojne opreme. 

Također, jasno se propisuju prava i obaveze proizvođača naoružanja i vojne opreme, mjere bezbjednosti i zaštite u proizvodnji naoružanja i vojne opreme te usaglašenost sa standardima i tehničkim propisima.

Razradom pitanja nadzora obezbjeđuje se širi obim ovlaštenja nadležnih organa u kontroli rada privrednih društava, a što doprinosi uspostavljanju stabilnog kontrolnog mehanizma privrednih društava u proizvodnji naoružanja i vojne opreme u Republici Srpskoj.

Kako je navedeno u obrazloženju, ovim zakonom uspostavlja se sveobuhvatan i kvalitetan pravni okvir za unapređenje i razvoj u oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme u RS.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Naoružanje i vojna oprema

  Naoružanje i vojna oprema, u smislu ovog zakona, obuhvataju oružana, ubojna i tehnička sredstva, kao i sredstva i dijelove namijenjene za opremanje, upotrebu, rukovanje, čuvanje, skladištenje, održavanje i nadzor oružanih, ubojnih i tehničkih sredstava, a koji su utvrđeni u Odluci o zajedničkoj listi oružja i vojne opreme. Fotografija: pexels.com

  75%
  25%
  Za: 3 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Saglasnost za proizvodnju naoružanja i vojne opreme

  Ministarstvo privrede i preduzetništva RS nadležno je za poduzimanje propisanih radnji u postupku davanja saglasnosti za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, pripremu propisa i strateških dokumenata u oblasti namjenske industrije, praćenje rada i saradnje s privrednim društvima u oblasti namjenske industrije te obavlja nadzor nad radom privrednih društava u oblasti namjenske industrije, kao i druge poslove iz ove oblasti. Fotografija: desavanjaubijeljini.com

  75%
  25%
  Za: 3 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Proizvođač naoružanja i vojne opreme

  Proizvođač je akcionarsko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u RS, a koje je registrovano za obavljanje djelatnosti iz oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme. Ulog stranog pravnog ili fizičkog lica u osnovnom kapitalu proizvođača može biti najviše do 49% njegovog osnovnog kapitala, osim ako Vlada RS ne donese odluku da ovaj ulog bude viši od 49% kapitala tog proizvođača.

  67%
  33%
  Za: 4 Protiv: 2 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Vlado Džajić
SNSD
Poslanik
Anja Ljubojević
SNSD
Poslanica
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 2

Sa 1 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Zagorka Grahovac

Sa 12 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o imunitetu RS