Zakon o komunalnoj policiji Republike Srpske
60%
40%
Za: 3 Protiv: 2

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

19.03.2015.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada Republike Srpske
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Usvojen

Prema novom zakonu o Komunalnoj policiji RS, komunalni policajac će, ukoliko utvrdi kršenje nekih od zakonskih odredbi ili odredaba iz dozvola za rad određenog ugostiteljskog objekta, moći da na sedam dana zatrvoriti taj objekat, ali je isto tako tačno definisao kakva je procedura prilikom kontrole, odnosno zatvaranja ugostiteljskih objekata. Zakon o Komunalnoj policiji predviđa novčane kazne u rasponu od 100 KM do 10.000 KM za počinjene prekršaje, a koja će kazna biti isrečena zavisi od učinjenog prekršaja kao i osobe, odnosno lica koji je prekršaj počinilo.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Komunalna policija

  Lokalne samouprave koje imaju do 1.000 stanovnika mogu imati jednog komunalnog policajca.

  80%
  20%
  Za: 4 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Nijedan parlamentarac u ovom parlamentu nije dao odgovor.
Sa 12 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o imunitetu RS