Mirjana Marinković-Lepić

100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Stranka
NS
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Mirjana Marinković-Lepić rođena je 1961. godine u Užicu u Srbiji. Osnovu i srednju školu završila je u Tuzli, nakon čega odlazi u Sarajevo, gdje završava Pravni fakultet 1983. godine. Na Odsjeku za žurnalistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, 2004. godine, upisuje magisterij te četiri godine nakon toga stiče zvanje magistra društvenih nauka iz područja žurnalistike. Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 2016. godine stiče doktorat iz aučne oblasti žurnalistika, sa naglaskom na medije i ljudska prava. Prvi posao dobija 1985. godine u Pivari Tuzla, na poziciji rukovodioca sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove gdje ostaje do 2008. godine. U periodu od 2001. do 2008. godine obavljala je funkciju sekretara ovog privrednog društva. Godine 2008. biva imenovana na funkciju generalnog sekretara Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini, a već naredne godine prelazi u kompaniju Multicom, gdje radi i danas. Njena profesionalna interesovanja, pored pravnih nauka, vežu se i za poslovnu komunikaciju, administrativno poslovanje, komunikologiju i odnose s javnošću. Tako je na Ekonomskom fakultetu u Tuzli pohađala Poslovnu školu za spoljnu trgovinu, osposobljavanje za interni audit sistema kvaliteta po standardu ISO 9001:2000, po programu TÜV Management Service GmbH, te mnoge seminare iz oblasti korporativnog upravljanja, privatizacije i odnosa s javnošću. Mirjana za sebe kaže da je izrazito posvećena poslu, tačna, precizna i kreativna. Odlično govori engleski jezik te se služi mnogim softverskim aplikacijama. Do sada je objavila na desetine stručnih radova od kojih se ističu "Internet u funkciji prezentacije pivarske industrije u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji", "Web site kao sredstvo predstavljanja arhiva u javnosti", "Interna komunikacija u vrijeme krize – faktičko stanje i zakonska regulativa", te istraživanja "Percepcija javnosti o Pivari Tuzla, sa aspekta odnosa sa javnošću" i "PR-znamo li šta je to?". Govori engleski jezik. 

Izborna jedinica
515
Pozicija
Broj osvojenih glasova
1550

Pitanje: Kada će Bosna i Hercegovina kupiti dovoljan broj vakcina za masovnu imunizaciju i zašto to dosada nije učinila ?

Pitanje postavljeno: 14.05.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Babavka vakcina za masovnu imunizaciju geađana BIH je nepoznanica i za nas poslanike. U više navrata je Klub NS/NB aktueluzirao ovo pitanje i tražio odgovore, te, na prošloj sjednici, podnio i interpelaciju, tj. pokrenuo pitanje oovornosti Vijeća ministara. Glavni razlog je bio upravo loš odgovor na pandemiju, u sta spada i izostanak direktne nabavke vakcina. BiH se oslonila na Covax i EU mehanizam i donacije koje dobijamo iz drugih zemalja. Nažalost, predsjedavajući VM nas je i pored evidentnih činjenica da vakcine stižu sporo i u nedovoljnom broju, pokušao ubijediti da VM odlično radi svoj posao. Naravno, smjena predsjedavajućeg nije izglasana, jer vladajući su jako složni u čuvanju fotelja. Sve u svemu, nabavka vakcina u dovoljnom broju koji bi omogućavao masovnu imunizaciju je i dalje neizvjesna.


Datum odgovora: 17.05.2021

Sva direktna pitanja