Mirjana Marinković-Lepić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
NS
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Mirjana Marinković-Lepić, direktor kompanije Multicom d.o.o. Tuzla - Centar za poslovnu edukaciju, rođena je 1961. godine u Užicu u Srbiji. Osnovu i srednju školu završila je u Tuzli, nakon čega odlazi u Sarajevo, gdje završava Pravni fakultet 1983. godine. Na Odsjeku za žurnalistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, 2004. godine, upisuje magisterij te četiri godine nakon toga stiče zvanje magistra društvenih nauka iz područja žurnalistike. Prvi posao dobija 1985. godine u Pivari Tuzla, na poziciji rukovodioca sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove gdje ostaje do 2008. godine. U periodu od 2001. do 2008. godine obavljala je funkciju sekretara ovog privrednog društva. Godine 2008. biva imenovana na funkciju generalnog sekretara Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini, a već naredne godine prelazi u kompaniju Multicom, gdje radi i danas. Njena profesionalna interesovanja, pored pravnih nauka, vežu se i za poslovnu komunikaciju, administrativno poslovanje, komunikologiju i odnose s javnošću. Tako je na Ekonomskom fakultetu u Tuzli pohađala Poslovnu školu za spoljnu trgovinu, osposobljavanje za interni audit sistema kvaliteta po standardu ISO 9001:2000, po programu TÜV Management Service GmbH, te mnoge seminare iz oblasti korporativnog upravljanja, privatizacije i odnosa s javnošću. Mirjana za sebe kaže da je izrazito posvećena poslu, tačna, precizna i kreativna. Odlično govori engleski jezik te se služi mnogim softverskim aplikacijama. Do sada je objavila na desetine stručnih radova od kojih se ističu "Internet u funkciji prezentacije pivarske industrije u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji", "Web site kao sredstvo predstavljanja arhiva u javnosti", "Interna komunikacija u vrijeme krize – faktičko stanje i zakonska regulativa", te istraživanja "Percepcija javnosti o Pivari Tuzla, sa aspekta odnosa sa javnošću" i "PR-znamo li šta je to?".
Izborna jedinica
515
Pozicija
Broj osvojenih glasova
1550
Stranica 0 od 0