Mirjana Marinković-Lepić

100%
Broj pitanja: 8
Broj odgovora: 8
Stranka
NS
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Datum i mjesto rođenja 3. 3. 1961, Užice
Zanimanje dipl. pravnik
Stručna sprema VSS VII stepen
Oblast pravne nauke

Srednja škola

Gimnazija u Tuzli od 1975. do 1979.

Fakultet

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu od 1979. do 1983.
Magisterij društvene nauke iz oblasti žurnalistike - Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli od 2004. do 2008.
Doktorat žurnalistika (mediji i ljudska prava) Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 2016.
Radno iskustvo

pomoćnik ministra finansija Tuzlanskog kantona za pravne poslove od 2014. do 2018.

direktor JU "Dom penzionera Tuzla" od 2011. do 2014.

direktor Multicom d.o.o. Tuzla 2009 / 2010.

generalni sekretar Američkog univerziteta u Tuzli 2008 / 2009.

rukovodilac Sektora za pravne, kadrovske i opće poslove, Pivara Tuzla od 1985. do 2008.
Strani jezici engleski
Izborna jedinica
515
Pozicija
Broj osvojenih glasova
1550
Stranica 0 od 0