Aner Žuljević

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDP
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Aner Žuljević je rođen 27. maja 1977. godine u Mostaru, te je njegov rodni grad njegovo mjesto prebivališta. Po nacionalnosti pripada ostalima, a stranka kojoj pripada je SDP BiH. Doktor je ekonomskih nauka. Radno iskustvo: - Organizacioni direktor Cobnet internet; - Viši asistent Fakulteta za poslovni menadžment; - Docent Ekonomski fakultet Mostar; - Šef Odjela za prodaju BHT. U sklopu stranačkih aktivnosti i političkog angažmana bio je poslanik u Skuštini HNK (2006. – 2010. i 2010. – 2014.) kao i delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH (2010. – 2014. i 2014. – 2018.). Oženjen je i otac dvoje djece.
Izborna jedinica
Pozicija