Irfan Čengić

100%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 9
Stranka
SDP
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Irfan Čengić, generalni sekretar Socijaldemokratske partije BiH od decembra 2014. godine. Prije izbora na ovu poziciju obavljao je funkciju predsjednika Foruma mladih SDP BiH Stari Grad Sarajevo.

Na izborima 2018. godine izabran za zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz izborne jedinice 411.

Prije izbora u Parlament Federacije Bosne i Hercegovine bio je vijećnik u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo gdje je obnašao funkciju dopredsjedavajućeg Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo od 2016.godine do 2018.godine, dok je u periodu od 2012. do 2016. godine obnašao dužnost šefa kluba vijećnika SDP-a.

U mandatnom periodu 2008-2012. obnašao je poziciju Predsjednika komisije za pitanja mladih OV Stari Grad Sarajevo, a od 2012. do 2016.godine bio je član komisije za statut i propise OV Stari Grad Sarajevo.

U oktobru 2012. godine na lokalnim izborima izabran je kao najmlađi vijećnik u Bosni i Hercegovini u Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo.

Također je bio aktivan u nevladinom sektoru i studentskim organizacijama, te je autor nekoliko radova na temu političkog i društvenog aktivizma, a po zanimanju je pravnik.

Izborna jedinica
411
Pozicija
Zastupnik
Broj osvojenih glasova
4281

Pitanje: 28.02.2019. godine, na dnevnom redu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, nalazi se Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom, a koji se odnosi na regulisanje statusa roditelja njegovatelja/njegovatelja djece i osoba s invaliditetom sa jasno preciziranim kriterijima ko i na koji način može ostvariti ovo pravo sa mogućnošću dodatnih izmjena i dopuna, obzirom da se radi o nacrctu. Predlagač nacrta je Udruženje porodica djece i osoba s poteškoćama/invaliditetom Dajte nam šansu, registrovano na nivou BiH. Zakon bi se implementirao 2020. godine, do kada bi se uradila analiza i podzakonski akti kojima bi se implementirao Zakon na nivou kantona. Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja ili srodnika djeteta ili osobe s invaliditetom koje ispunjava jedan od sljedećih uvjeta: Potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen;U potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala; Ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih), zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba. Naglašavamo da sistem/društvo osobama koji vode brigu o gore navedenoj populaciji, oduzima pravo na rad a što je osnovno ljudsko pravo zagarantovano svim zakonodavnim dokumentima a usvajanjem predloženog Nacrta bi se spriječila diskriminacija i pokretanje legitimnih postupaka ostvarivanja ovog prava kroz redovno pravna sredstva.Da li ćete svojim glasom ZA Nacrt pružiti podršku onima kojima je to najpotrebnije ili ćete nastaviti prećutno odobravati diskriminaciju po svakom osnovu i potiskivanje u krajnje siromaštvo ove marginalizovane grupe? Da li je „skuplje“ biti socijalni slučaj i „teret“ države ili omogućiti, i ono što je obaveza – pravo na rad?Ines Kavalec, direktorica udruženja Dajte nam šansu

Pitanje postavljeno: 25.02.2019  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Ovaj Zakon sam uputio u parlamentarnu proceduru jer smatram da moramo pomoći marginaliziranim skupinama u našem društvu. U ovom konkretnom slučaju porodicama koje imaju djecu sa invaliditetom. Ovaj zakon nije nikakvo revolucionarno rješenje već zakonska praksa iz susjedne Republike Hrvatske koja već godinama funkcioniše.

Financijski aspekt ovog zakona je potrebno detaljno razraditi kroz javnu raspravu nakon usvajanja Nacrta zakona.

Nadam se da će kolege zastupnici podržati nacrt ovog zakona kako bi smo otvorili diskusiju u našem društvu o ovoj temi.


Datum odgovora: 25.02.2019

Sva direktna pitanja

Pitanje: Da li smatrate da treba uspostaviti registar silovatelja?

Pitanje postavljeno: 22.05.2019  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima FBiH - Lana Prlić

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

U potpunosti podržava prijedlog zakona kolegice Lane Prlić, i uspostavljanje jednog ovakvog registra. Žao mi je što nešto slično nije uspostavljeno u ranijim mandatima, jer je bivši zastupnik Dennis Gratz predlagao sličan zakon kakav ima Srbija, međutim nije bilo sluha među parlamentarcima da se isti usvoji.

Nadam se da će kolege zatsupnici dati podršku ovom zakonu koji je predložila kolegica Lana Prlić.


Datum odgovora: 22.05.2019

Pitanje: Radim kao freelancer od 2014. godine. Pred izbore 2018 godine dobio sam obavještenje da platim porez na dohodak i zdravstveno osiguranje za period 2015-2017. Može li mi neko reči kako može neko može od mene tražiti da platim zdravstveno osiguranje retroaktivno za period od 2015. godine, ako sam recimo 2016. u bolnici operisan i moram sam snositi sve troškove jer nisam imao zdravstveno osiguranje? Hoće li mi istim principom svi moji troškovi za liječenje biti refundirani od države ako retroaktivno platim zdravstveno osiguranje jer onda da ispada da mi moraju retroaktivno isplatiti troškove liječenja jer sam unazad platio osiguranje za to isto liječenje? Može li mi neko to objasniti?

Pitanje postavljeno: 24.04.2019  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih lica-rezidenata FBiH koja su ostvarila prihode iz inostranstva - Irfan Čengić

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Poštovani,

Plaćanje poreza za zdravstvo po osnovu ugovora o djelu, prihoda iz inostranstva i slicno po obavezi iz Zakona o porezu na dohodak ne omogucava vam pravo da budete osigurani na zdravstveno osiguranje.

Pravo na zdravstveno osiguranje mozete ostvariti kao zaposlena osoba na Ugovor o radu sa uplacenim doprinosima, placanjem dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, ukoliko ste nezaposleni i nalazite se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.


Datum odgovora: 07.05.2019

Sva pitanja po zakonima