Irfan Čengić

100%
Broj pitanja: 31
Broj odgovora: 31
Stranka
SDP
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Irfan Čengić, generalni sekretar Socijaldemokratske partije BiH od decembra 2014. godine. Prije izbora na ovu poziciju obavljao je funkciju predsjednika Foruma mladih SDP BiH Stari Grad Sarajevo.

Na izborima 2018. godine izabran za zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz izborne jedinice 411.

Prije izbora u Parlament Federacije Bosne i Hercegovine bio je vijećnik u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo gdje je obnašao funkciju dopredsjedavajućeg Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo od 2016.godine do 2018.godine, dok je u periodu od 2012. do 2016. godine obnašao dužnost šefa kluba vijećnika SDP-a.

U mandatnom periodu 2008-2012. obnašao je poziciju Predsjednika komisije za pitanja mladih OV Stari Grad Sarajevo, a od 2012. do 2016.godine bio je član komisije za statut i propise OV Stari Grad Sarajevo.

U oktobru 2012. godine na lokalnim izborima izabran je kao najmlađi vijećnik u Bosni i Hercegovini u Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo.

Također je bio aktivan u nevladinom sektoru i studentskim organizacijama, te je autor nekoliko radova na temu političkog i društvenog aktivizma, a po zanimanju je pravnik.

Izborna jedinica
411
Pozicija
Zastupnik
Broj osvojenih glasova
4281

Pitanje: Kada će Bosna i Hercegovina kupiti dovoljan broj vakcina za masovnu imunizaciju i zašto to dosada nije učinila ?

Pitanje postavljeno: 21.05.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

To je pitanje za izvršnu vlast, Parlament FBiH je osigurao sredstva za vakcine, sada je posao Vlade da ih nabavi.


Datum odgovora: 26.05.2021

Pitanje: Poštovani gospodine Čengić , Obraćam vam se vezano za Javnu Raspravu koja je u toku o Nacrtu Zakona o podršci porodicama sa djecom u FBiH, a koji će se usvajati Parlamentu F BiH , pa ću vam sada konkretno iznijeti moj problem.Naime, trenutno sam korisnik prava na dječiji dodatak u Kantonu Sarajevo, tj.moje dvoje djece,jedno od 5 godina i drugo od 5 mjeseci primaju dječiji dodatak na osnovu „ Zakona o Socijalnoj Zaštiti, Zaštiti civilnih Žrtava Rata i Zaštiti Porodice sa Djecom Kantona Sarajevo“, i riječ je o uvećanom dječijem dodatku bez obzira na imovinski cenzus , koji je propisan članom 136, stav 1, alineja 1 gore navedenom zakona, gdje propisano da uvećani dječiji dodatak može ostvariti porodica gdje dijete ili jedan od roditelja invalid od 90-100 % .Pravni osnov na kojem ostvarujemo pravo zasniva se na tome da sam ja kao roditelj djece 100 % invalid , i kao takav navedenim zakonom u članu 136 , stav 1, alineja 1, priznato mi je to pravo, tj.mojoj djeci na osnovu moje invalidnosti od 100 %.Napominjem da navedeno pravo ne bih mogao ostvariti po prihodima , koja prelaze ograničenja predvidjena zakonom po članu domaćinstva, već jedini pravni osnov je moja invalidnost kao roditelja od 100 %, gdje u tom slučaju zakon predvidio da djeca ostvaruju uvećani dječiji dodatak bez obzira na imovinski cenzus porodice, a dozvoljeno je ovoj kategoriji i posjedovati motorno vozilo koje ne mora biti ortopedsko pomagalo, što je uistinu zakonska odredba koja iziskuje sve moguće pohvale za vladu KS i parlamentarce koji su to predložili i usvojili, što predstavlja visok stepen moralne savjesti istih, a naročito što je omogućeno ostvarivanje prava djece sa invaliditetom, posebno sa visokim stepenom invalidnosti, kao i roditelja sa invaliditetom , a posebno je pošteno to što nije uslovljeno imovinskim cenzusom, a također nije zabranjeno posjedovanje motornog vozila. Problem koji vam želim predočiti jeste taj da sada novim Nacrtom Zakona o podršci porodicama sa djecom u FBiH , koji predviđa da pravo dječijeg dodataka sa Kantonalnog nivoa preuzima Federalni nivo, moje gore navedeno pravo apsolutno se ukida , gdje nigdje u nacrtu nije predviđena kategorija dječijeg dodatka bez obzira na imovinski cenzus porodice a gdje jedan od roditelja djeteta invalid 90-100% .Naime, navedeni Nacrt Zakona o podršci porodicama sa djecom u FBiH, pravo dječijeg dodatka tretira u članovima od 12 do 16, gdje apsolutno nigdje se ne spominje kategorija dječijeg dodatka bez obzira na imovinski cenzus porodice a gdje jedan od roditelja djeteta invalid 90-100% , već samo postoji u članu 14, stav 2, tačka B, uvećani dodatak za porodice gdje samo dijete invalid također uslovljen imovinskim cenzusom, a pravo na djeciji dodatak bez obzira na imoviski cenzus i gdje roditelj djeteta invalid je kategorija koja je ovim nacrtom skroz isključena , a uistinu sam mišljenja da ostvarivanje prava invalida, posebno sa visokim stepenom invalidnosti, kao i prava djece invalida , ne bih se trebalo uslovljavati imovinskim cenzusom.Smatram da navedeno pravo uvećanog dječijeg dodatka djece kod kojih je jedan od roditelja 100% invalid, bez obzira na imovinski cenzus , koje je propisano kantonalnim „ Zakonom o Socijalnoj Zaštiti, Zaštiti civilnih Žrtava Rata i Zaštiti Porodice sa Djecom Kantona Sarajevo“, treba da bude priznato i Federalnim Zakonom o podršci porodicama sa djecom u FBiH, koji je trenutno u proceduri, iz razloga što je neprihvatljivo da viši nivo vlasti, koji ima i puno veći budžet i puno veće mogućnosti od kantonalnog , ukida i umanjuje nivo i obim prava građana , koje kantoni priznaju sa puno manjim budzetima i sredstvima.Mišljena sam da prava invalidnih osoba treba poboljšavati i uvećavati, a da nije humano, i da nije u skladu sa ljudskim pravima i mnogim konvencijama umanjivati prava lica i porodica u kojima se nalaze lica sa invaliditetom, posebno visokim stepenom invaliditeta od 100 %, a kakav je konkretno slučaj sa mojom prodicom, gdje se meni kao roditelju koji kao bolesna i invalidna osoba koji mnoge stvari ne može pružiti svojoj djeci, a koje zdravi roditelji svakako mogu, još želi novim Nacrtom Zakona o podršci porodicama sa djecom u FBiH, ukinuti i pravo i mogućnost da bar nešto možemo omogućiti i pružiti našoj djeci, kad već mnoge stvari ne možemo.Također napominjem da sam apsolutno saglasan sa namjerom Vlade FBiH da sa novim Zakonom o Zaštiti Porodice sa Djecom omogući pravo na dječiji dodatak djeci na cijeloj teritoriji Federacije BiH tj. Djeci iz svih kantona, i da zaustavi diskriminaciju djece koja u nekim Kantonima nikako ne ostvaruju pravo na dječiji dodatak, ali mislim da nije humano i ljudski te da je protiv svih moralnih principa sada novim zakonom pravo dječijeg dodatka omogućiti djeci iz svih kantona, ali na način da se to isto pravo ukine određenim kategorijama djece koje to pravo trenutno koriste, posebno ukinuti pravo djeci sa visokim stepenom invaliditeta, ili gdje jedan od roditelja djece sa visokim stepenom invaliditeta, i još uvesti tim kategorijama imovinski cenzus, što onda predstavlja novi vid diskriminacije, a koja se novim zakonom želi ukinuti čime se gubi smisao i svrha novog zakona. Na kraju da vam se predstavim, ja sam Kemal, i unaprijed zahvaljujem na vašem trudu i mogućnosti da vam se obratim, a nemam nimalo sumnje da ćete vi kao odgovorni predstavnik građana učiniti sve u Parlamentu F BiH da se navedena prava omoguće i na federalnom nivou , i da će prava invalida biti bar zadražana na istom nivou ako ne i unaprijeđena. SRDAČAN POZDRAV...

Pitanje postavljeno: 27.05.2020  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Hvala Vam što ste me upoznali sa ovim problemom, molim Vas da isti dopis dostavite Vladi FBiH u sklopu javne rasprave. Ukoliko u finalni prijedlog zakna se ne ugrade Vaše sugestije stojim na raspolaganju da amandmanski djelulujem u Vaše ime.

Moj mail za dalju saradnju jeste [email protected]


Datum odgovora: 21.11.2020

Sva direktna pitanja

Pitanje: Podržavate li zabranu upotrebe duhanskih proizvoda za pušenje u privatnim sredstvima prevoza u kojim se nalaze maloljetne osobe?

Pitanje postavljeno: 17.05.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Prijedlog zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Da


Datum odgovora: 20.05.2021

Pitanje: Podržavate li zabranu nosiocima javnih položaja, odnosno kandidatima za vršenje javnih funkcija, da primaju doprinose, poklone ili privilegije od predstavnika duhanske industrije, ili su na drugi način uključeni u rad takvih društava?

Pitanje postavljeno: 17.05.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Prijedlog zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Da, ali je to svakako i sada zabranjeno, i to ne samo za ovu industriju


Datum odgovora: 20.05.2021

Sva pitanja po zakonima