Irfan Čengić

100%
Broj pitanja: 55
Broj odgovora: 55
Stranka
SDP
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Irfan Čengić, generalni sekretar Socijaldemokratske partije BiH od decembra 2014. godine. Prije izbora na ovu poziciju obavljao je funkciju predsjednika Foruma mladih SDP BiH Stari Grad Sarajevo.

Na izborima 2018. godine izabran za zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz izborne jedinice 411.

Prije izbora u Parlament Federacije Bosne i Hercegovine bio je vijećnik u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo gdje je obnašao funkciju dopredsjedavajućeg Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo od 2016.godine do 2018.godine, dok je u periodu od 2012. do 2016. godine obnašao dužnost šefa kluba vijećnika SDP-a.

U mandatnom periodu 2008-2012. obnašao je poziciju Predsjednika komisije za pitanja mladih OV Stari Grad Sarajevo, a od 2012. do 2016.godine bio je član komisije za statut i propise OV Stari Grad Sarajevo.

U oktobru 2012. godine na lokalnim izborima izabran je kao najmlađi vijećnik u Bosni i Hercegovini u Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo.

Također je bio aktivan u nevladinom sektoru i studentskim organizacijama, te je autor nekoliko radova na temu političkog i društvenog aktivizma, a po zanimanju je pravnik.

Izborna jedinica
411
Pozicija
Zastupnik
Broj osvojenih glasova
4281

Pitanje: Poštovanje gospodine Čengiću. Moje pitane vezano je za novi dopunjeni zakon o PIO koji je stupio na snagu u decembru 2021. godine a vezano za prijevremeno povoljnije penzionisanje odnosno povećanje vrijednosti boda sa 0.5 na 1 i ukidanje limita godina gdje se prestaje diskriminacija prema borcima mlađim od 65 godina gdje im se svaki mjesec odbijalo 0.3333 od penzije...e sad moje pitanje - otišao sam u penziju prije dvije godine i šest mjeseci u srazmjernu izuzetnu prijevremenu starosnu penziju sa navršenih 62 godine života i 35 i po godina staža gdje se namirlo ratnog staža (proveo cijeli rat u vojsci....sa duplim stažom 6 godina i devet mjeseci)...zbog nedostatka godina svaki mjesec penzija mi je umanjena 0.3333 što u novcu iznosi oko 60 km što je ukupno umanjena sa razlikom obračuna vrijednosti boda ratnog staža sa 0.5 na 1 oko 100 km. Poštovani gospodine Čengiću zvao sam pravnu službu PIO i tražio objašnjenje ...uz neljubaznost dobio sam odgovor da se novi zakon odnosi na nove penzionere a ništa retroaktivno prema penzionerima koji su otišli po novom zakonu o penzionisanu od 2018 godine. Da li ste gospodine Čengiću upoznati da li će biti novih amandmana na već donešene zakone koji su prošli proceduru u parlamentu i dali će se ispraviti nepravda prema nama koji smo otišli u penziju ne svojom voljom nego voljom poslodavca gdje je htio da smanji broj zaposlenih i nas osam koji smo imali bilo kakve uslove za penzionisanje dao otkaze. S obzirom da ste mladi i puni energije i da odgovarate na sva postavljena pitanja nadam se da ćete ovo pročitati i dati svoje mišljenje šta dalje. Hvala na izdvojenom vremenu....zahvalan Muriz Hamidović Brijesnica Velika...Doboj - Istok...061 882 495

Pitanje postavljeno: 28.04.2022  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Hvala Vam što ste postavili pitanje, nažalost uposlenici na čelu sa direktorom PIO su jako drski i protive se podrsci boračkoj populaciji. Parlament je usvojio zakon ali kao zastupnik ne mogu utjecati na izvršnu vlast koja odbija da provodi zakon na isoravan način i diskriminura borce, smatram da bi Udruženje boraca trebalo organizovati stručnu oravnu pomoć i podnijeti aoelaciju Ustavnom sudu jer se radi o očitoj diskirminaciji. Badam se da ću nakon Oktobra 2022. imati mogućnosti utvrđivanja politika izvršne vlasti.


Datum odgovora: 28.04.2022

Pitanje: Poštovani,da li će SDP podržati, ili predložiti, neke od amandmana zakona o doprinosima, a u svrhu zaštite freelancera kojima će se kršiti ustavna i ljudska prava nametom osiguranja koje ne mogu koristiti?

Pitanje postavljeno: 28.03.2022  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Već smo uputili amandmane na navedeni zakon ali čekamo novi prijedlog.


Datum odgovora: 29.03.2022

Sva direktna pitanja

Pitanje: Poštovani, pitanje se odnosi na član 6 stav (1) tačka (a) i (c) Nacrta Zakona. Naime, Nacrtom Zakona je propisano da radi ostvarivanja prava na doživotnu naknadu sportista treba da ispunjava između ostalog i (a) da ima navršenih 40 godina starosti, (c) da je kategorisan kao zaslužni sportista BiH, a što je direktno vezano za član 2 stav (1) tačka (b) ovog Nacrta Zakona. Članom 3. stav (1) tačka (a) Pravilnika o kategorizaciji sportista na nivou BiH sportisti su kategorisani prema određenim kategorijama, odnosno vrstom osvojene medalje na takmičenjima. Također, članom 6 istog Pravilnika kategorisani sportisti ostvaruju pravo na naknadu ukoliko su dobili rješenje o kategorizaciji i to:a) Zaslužni sportisti iz člana 3. stav (1) tačka a) ovog pravilnika ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu nagradu na godišnjem nivou nakon što ispune uvjete za odlazak u penziju u skladu sa odredbama Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju, odnosno da bi dobili traženu potvrdu o kategorizaciji sportista treba da ima navršenih 65 godina starosti, što je u direktnoj koliziji sa članom 6 stav (1) tačka (a) Nacrta Zakona u kojem se kaže da vrhunski sportista ima pravo na doživotnu sportsku naknadu ukoliko ima navršenih 40 godina starosti. Molim da to razmotrite, te da se na vrijeme otklone nepravilnosti. Hvala.

Pitanje postavljeno: 30.05.2022  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Nacrt zakona o doživotnoj mjesečnoj naknadi zaslužnim sportistima u FBiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Hvala na sugestiji, u toku rasprave upozorim predlagače.


Datum odgovora: 30.05.2022

Pitanje: Poštovani, pitanje se odnosi na član 6 stav (1) tačka (a) i (c) Nacrta Zakona. Naime, Nacrtom Zakona je propisano da radi ostvarivanja prava na doživotnu naknadu sportista treba da ispunjava između ostalog i (a) da ima navršenih 40 godina starosti, (c) da je kategorisan kao zaslužni sportista BiH, a što je direktno vezano za član 2 stav (1) tačka (b) ovog Nacrta Zakona. Članom 3. stav (1) tačka (a) Pravilnika o kategorizaciji sportista na nivou BiH sportisti su kategorisani prema određenim kategorijama, odnosno vrstom osvojene medalje na takmičenjima. Također, članom 6 istog Pravilnika kategorisani sportisti ostvaruju pravo na naknadu ukoliko su dobili rješenje o kategorizaciji i to:a) Zaslužni sportisti iz člana 3. stav (1) tačka a) ovog pravilnika ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu nagradu na godišnjem nivou nakon što ispune uvjete za odlazak u penziju u skladu sa odredbama Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju, odnosno da bi dobili traženu potvrdu o kategorizaciji sportista treba da ima navršenih 65 godina starosti, što je u direktnoj koliziji sa članom 6 stav (1) tačka (a) Nacrta Zakona u kojem se kaže da vrhunski sportista ima pravo na doživotnu sportsku naknadu ukoliko ima navršenih 40 godina starosti. Molim da to razmotrite, te da se na vrijeme otklone nepravilnosti. Hvala.

Pitanje postavljeno: 30.05.2022  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Nacrt zakona o doživotnoj mjesečnoj naknadi zaslužnim sportistima u FBiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Hvala na sugestijama, tokom javne rasprave upozorim predlagače zakona na ovaj segment


Datum odgovora: 30.05.2022

Sva pitanja po zakonima