Irfan Čengić

100%
Broj pitanja: 42
Broj odgovora: 42
Stranka
SDP
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Irfan Čengić, generalni sekretar Socijaldemokratske partije BiH od decembra 2014. godine. Prije izbora na ovu poziciju obavljao je funkciju predsjednika Foruma mladih SDP BiH Stari Grad Sarajevo.

Na izborima 2018. godine izabran za zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz izborne jedinice 411.

Prije izbora u Parlament Federacije Bosne i Hercegovine bio je vijećnik u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo gdje je obnašao funkciju dopredsjedavajućeg Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo od 2016.godine do 2018.godine, dok je u periodu od 2012. do 2016. godine obnašao dužnost šefa kluba vijećnika SDP-a.

U mandatnom periodu 2008-2012. obnašao je poziciju Predsjednika komisije za pitanja mladih OV Stari Grad Sarajevo, a od 2012. do 2016.godine bio je član komisije za statut i propise OV Stari Grad Sarajevo.

U oktobru 2012. godine na lokalnim izborima izabran je kao najmlađi vijećnik u Bosni i Hercegovini u Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo.

Također je bio aktivan u nevladinom sektoru i studentskim organizacijama, te je autor nekoliko radova na temu političkog i društvenog aktivizma, a po zanimanju je pravnik.

Izborna jedinica
411
Pozicija
Zastupnik
Broj osvojenih glasova
4281

Pitanje: Poštovani, Trenutno imamo situaciju da u slučaju kada se steknu uslovi za penziju iz FPIO ni na koji način se ne može dobiti bilo kakva infirmacija o eventualnoj visini penzije. Nije li.logično da ovu informaciju možete dobiti u bilo kom trenutku, naravno po osnivu trenutnig staza i dosadasnjih plata i uplacenih doprinosa. FPIO cini sve da su gradjani sto manje informisani i vrlo bahato se ponasa. Da li ima naznaka da ce se nesto promjeniti? Molim za komentar.Hvala

Pitanje postavljeno: 09.10.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Poštovani, u potpunosti se slažem sa Vama, rad i procesi modernizacije i digitalizacije PIO fonda su na nezadovoljavajućem nivou. Mislim da će takvo stanje u PIO fondu će trajati sve dok aktuelna vlast bude držala nekompetentne osobe da rukovode ovim Fondom. Postojeći izračun je diskriminatoran prema svim budućim penzionerima zbog čega nismo ni podržali ove zakone.


Datum odgovora: 11.10.2021

Pitanje: Postovani,Zasto se jos uvijek nije rijesio status uposlenika u forenzici FMUP FUP koji rade u statusu drzavnih sluzbenika/namjestenika. Uzimajuci u obzir da je vlada FBIH donijela diskriminatornu uredbu gdje neki uposlenici imaju dodatak na platu a neki ne dok rade na identicnim poslovima. Osim dodatka na platu koju ima nekoliko uposlenika niti na jedan nacin nisu zasticeni jer su bez sistematskih pregleda, bez benificiranog staza, bez dodatka na platu za ostale sluzbenika. Uzimajuci u obzir prirodu i tezinu posla zasluzuju poseban status koji ce se rijesiti kroz Zakon o unutrasnjim poslovima FBiH

Pitanje postavljeno: 22.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Kao član Komisije za sigurnost PD Parlamenta FBiH i u razgovoru sa zamjenikom direktora FUP-a sam se upoznao sa ovon problematikom. Podržavm rješavanje vašeg statusa kroz zakon, i očekujem da će resorni ministar i Vlada FBiH predložiti takve izmjene.


Datum odgovora: 24.09.2021

Sva direktna pitanja

Pitanje: Da li se ovim izmjenama i dopunama organi uprave u Federaciji BiH ograđuju od izvršenja sudskih presuda po bilo kom osnovu? Jer se u prijedlogu eksplicitno kaže: „tako što se vrše izmjene zakonskih odredbi koje se odnose na postupak izvršenja na suvlasničkom dijelu nekretnine, prodaju nekretnine na drugom odnosno trećem ročištu, te izvršenje na sredstvima ustanova koje se finansiraju iz budžeta i obavljaju poslove u javnom interesu. „Dalje, obrazloženje ovih izmjena sadrži i slijedeće:„Odredbom člana 1. ovog zakonskog nacrta vrši se intervencija na članu 8. Zakona na način da se mijenja odredba stava (3). Navedena zakonska izmjena je potrebna kako sud ne bi svaki put morao posebno u skladu sa članom 8. zakona pozivati tražitelja izvršenja da uredi svoj prijedlog za izvršenje u pogledu provodivog predmeta i sredstva izvršenja.“A član 13 ovih dopuna i izmjena glasi:„Član 13. U članu 63. st. (3) i (4) mijenjaju se i glase: „(3) Izvršenje će se obustaviti ako je postalo nemoguće. Prije donošenja rješenja o obustavi izvršenja sud će tražioca izvršenja pozvati da podnese prijedlog iz člana 8. stav (3) ovog zakona u roku od 15 dana od dana prijema poziva.“Da li to znači da sud može naložiti obustavu izvršenja i u situacijama kada tražilac izvršenja bude sprijećen na vrijeme reagovati ( kao što su smrt, bolest, put itd)

Pitanje postavljeno: 26.07.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku FBiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Poštovani, predmetni zakom je u fazi nacrta i Vaše postavljeno pitanje ću proslijediti ministarstvu koje je predlagač zakona da se izjasne o navedenoj problematici.


Datum odgovora: 26.07.2021

Pitanje: Kod oporezivanja kapitalne dobiti, kako je moguće da se predloženim Zakonom uopće ne pravi razlika između dugoročnog i kratkoročnog posjedovanja vrijednosnih papira ili udjela. Nekome je to stečeno ulaganje životna ušteđevina (npr. sigurnost za stare dane u uvjetima ovako niskih penzija ili za slučaj bolesti i sl...) a neko ih nabavlja radi preprodaje, zarade i sl. U skoro svim normalnim zemljama ima se smisla za ovo pa se građanima koji dugoročno drže vrijednosnice ne oporezuje kapitalna dobit, samo je razlika u broju godina potrebnog držanja. Tako je u SAD, gotovo svim evropskim zemljama i širom svijeta. Čak kod naših susjeda: Srbija - nije oporezivo ako ih držiš preko 10 godina (jedinstveno za svu imovinu) a Hrvatska - nije oporezivo ako ih držiš više od 2 godine, plus svi dobici na dionicama stečenim prije datuma stupanja na snagu zakona.Interesantno, predlagatelj ovaj osjećaj ima kada su u pitanju nekretnine pa u članu 32 oslobađa poreza prihod od nekretnina koje su otuđene nakon 5 godina od sticanja. Kao da treba udovoljiti lobiju prometa nekretnina pa olakšati ove promete, a ne treba olakšati i ojačati naše skromno tržište kapitala.Sem toga, potpuno se zanemarila činjenica da su mnogi naši borci i radnici došli do dionica putem certifikata, da ih drže dugo vremena i da je njihovim porodicama neki vid ušteđevine ili stečevine, koju će otuđiti kad im zatreba i tad ih država treba oporezovati.Da ne govorimo kako je traljavo inače regulisana ova oblast, npr. inflacija se uopće ne uzima u obzir, za 10 godina inflacija od 2 posto pojede kapitalna dobit od 22%.

Pitanje postavljeno: 24.06.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o porezu na dohodak FBiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Poštovani,

Ovaj zakon je ocijenjen kao nekvalitetan i nije nikada ni razmatran u Predstavničkom domu i sam sam imao nekolkko amandmana na ovaj zakon. Mislim da o promjenama o kojima govorite neće doći u ovom mandatu Parlamenta FBiH.


Datum odgovora: 13.07.2021

Sva pitanja po zakonima