Irfan Čengić

100%
Broj pitanja: 22
Broj odgovora: 22
Stranka
SDP
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Irfan Čengić, generalni sekretar Socijaldemokratske partije BiH od decembra 2014. godine. Prije izbora na ovu poziciju obavljao je funkciju predsjednika Foruma mladih SDP BiH Stari Grad Sarajevo.

Na izborima 2018. godine izabran za zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz izborne jedinice 411.

Prije izbora u Parlament Federacije Bosne i Hercegovine bio je vijećnik u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo gdje je obnašao funkciju dopredsjedavajućeg Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo od 2016.godine do 2018.godine, dok je u periodu od 2012. do 2016. godine obnašao dužnost šefa kluba vijećnika SDP-a.

U mandatnom periodu 2008-2012. obnašao je poziciju Predsjednika komisije za pitanja mladih OV Stari Grad Sarajevo, a od 2012. do 2016.godine bio je član komisije za statut i propise OV Stari Grad Sarajevo.

U oktobru 2012. godine na lokalnim izborima izabran je kao najmlađi vijećnik u Bosni i Hercegovini u Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo.

Također je bio aktivan u nevladinom sektoru i studentskim organizacijama, te je autor nekoliko radova na temu političkog i društvenog aktivizma, a po zanimanju je pravnik.

Izborna jedinica
411
Pozicija
Zastupnik
Broj osvojenih glasova
4281

Pitanje: Postovani, nacrt Zakona u cl. 8. stav (2) t. l) predvidja da se u osnovicu poreza na dohodak ne ukljucuje otpremnina koja se daje zaposlenom u visini do tri prosječne plaće u Federaciji prema posljednjim objavljenim podacima. U Zakonu o radu ("Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18) kao osnova za ostvarivanje prava na otpremninu uzima se "mjesečna plaća isplaćena radniku". Zasto ova dva zakona u ovom djelu nisu uskladjena, na nacin da se kao polazna osnova i u jednom i u drugom uzima ili prosjecna mjesecna plata isplacena radniku ili prosjecna plata Federacije? Nadalje, na osnovu Zakona o radu radnik ima pravo na otpremninu do 6 mjeseci, i iako to nije decidno navedeno, u slucaju da poslodavac isplati vise od 6 otpremnina, obracunavaju se puni doprinosi i porezi . Da li ce se sacinjavati mjesecni i godisnji izvjestaji o platama (MIP - 1023, GIP - 1022) tj. da li ce uplaceni doprinosi ulaziti u osnovicu za penzijsko-invalidsko osiguranje radnika kome je isplacena veca otpremnina od one zakonom definisane. Unaprijed zahvaljujem! S postovanjem, S. Ademovic

Pitanje postavljeno: 26.01.2020  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o porezu na dohodak FBiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Poštovani,

Već ranije sam odgovorio na isto pitanje, mislim da je itencija Vlade FBiH da oporezuje otpremnine (veće od 3 prosjecne plate) što do sada nije bio slučaj. Dakle mislim da nijr slucaj o neusklađenim zakonima veća svjesnom namjerom Vlade da dodatno oporezuje građane. Ovakav zakon bez usvojenih amandmana ne može dobiti moju podršku.


Datum odgovora: 09.03.2020

Pitanje: Postovani, nacrt Zakona u cl. 8. stav (2) t. l) predvidja da se u osnovicu poreza na dohodak ne ukljucuje otpremnina koja se daje zaposlenom u visini do tri prosječne plaće u Federaciji prema posljednjim objavljenim podacima. U Zakonu o radu ("Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18) kao osnova za ostvarivanje prava na otpremninu uzima se "mjesečna plaća isplaćena radniku". Zasto ova dva zakona u ovom djelu nisu uskladjena, na nacin da se kao polazna osnova i u jednom i u drugom uzima ili prosjecna mjesecna plata isplacena radniku ili prosjecna plata Federacije? Nadalje, na osnovu Zakona o radu radnik ima pravo na otpremninu do 6 mjeseci, i iako to nije decidno navedeno, u slucaju da poslodavac isplati vise od 6 otpremnina, obracunavaju se puni doprinosi i porezi . Da li ce se sacinjavati mjesecni i godisnji izvjestaji o platama (MIP - 1023, GIP - 1022) tj. da li ce uplaceni doprinosi ulaziti u osnovicu za penzijsko-invalidsko osiguranje radnika kome je isplacena veca otpremnina od one zakonom definisane. Unaprijed zahvaljujem! S postovanjem, S. Ademovic

Pitanje postavljeno: 26.01.2020  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o porezu na dohodak FBiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Poštovani,

Vjerovatno je itencija predlagača zakona (Vlada FBiH) je da sve opremnine veće od 3 prosječne plate oporezuje, te da upravo zbog toga i svjesno koriste ovakve formulacije te da se ne radi o neusklađenosti sa drugim zakonom već namjerom predlagača.

Ovakav tekst zakona bez usvojenih amandmana nema moju podršku.


Datum odgovora: 09.03.2020

Pitanje: Poštovani,Interesuje me trenutno stanje vezano za nacrt zakona o otpisu dugovanja freelancerima?

Pitanje postavljeno: 13.01.2020  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih lica-rezidenata FBiH koja su ostvarila prihode iz inostranstva - Irfan Čengić

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Dom naroda PFBiH nikaa nije taj zakon stavio na Dnevni red. Na ovo pitanje Vam mogu odgovoriti delegati u DN.


Datum odgovora: 13.02.2020

Pitanje: Postovani,zar ne smatrate da se ovim zakonom pokusavaju dodatno opteretiti i radnici i poslodavci? Zasto se ne insistira na smanjivanju stopa doprinosa sa dosadasnjih skoro 33% na 20%? Ako bi se zakon u ovakvom obliku uveo - nova stopa opterecenja na plate bi bila skoro pa 46% - ne uzimajuci u obzir cinjenicu da svaki radnik, i svako fizicko lice drzavi dodatno plati 17% PDV-a , sto predstavlja ukupno opterecenje od 63% ?Pored toga, zbog cega SDA-SDP i ostale stranke ne insistiraju na vracanju poreskih olaksica za izvoznike - u vidu oslobadjanja poreza na dobit - kada znamo cinjenicno stanje u kakvom se nalaze izvoznici, odnosno kakva je pokrivnost uvoza izvozom( 93% - 7%) ? Imajuci u vidu da se istovremeno smanje i stope doprinosa sa 33% na 20%, +13% na dohodak, sto bi cinilo ukupno poresko opterecenje za radnika i poslodavca od 33%?Zanima me, da li ce SDP kao stranka insistirati na vracanju ovih poreskih olaksica izvoznicima u paketu sa izmjenama zakona o doprinosima i dohotku, buduci da se predlozenim zakonom namjerava oporezivati i dividenda firmi - sto je vec jednom oporezovano i smatram da to predstavlja dodatno opterecenje na firme!Dakle, glavno pitanje je da li ce se vracati poreske olaksice za izvoznike u vidu oslobadjanja poreza na dobit - ako je ostvareni izvoz 30% i vise za tu fiskalnu godinu?Hvala

Pitanje postavljeno: 16.10.2019  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o porezu na dohodak FBiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Poštovani apsolutno se slažem da predloženi zakoni ne rasterećuje većinu poslodavaca jer troškovi poslodavaca sa platama do 800KM su veći nego sadašnjim zakonom zbog proširenja poreske osnovice. Prema dostupnim podacima 59% isplaćenih plata su manje od 650KM iz čega se može zaključiti da većina realno sektora će biti pogođena ovim zakonom.

Za vrijeme Vlade FBiH koju je vodio SDP izvoznici su bili oslobođeni poreza na dobit, Vlada Fadila Novalića je ukinula tu poresku olakšicu. Mi u SDPu i dalje smatramo da izvoz treba biti stimulisan poreskim olakšicama


Datum odgovora: 14.11.2019

Pitanje: Postovani,Sta ce ovaj zakon znaciti za one koje je Poreska uprava "prevarila" i koji su izmirili svoje obaveze po pitanju glavnice, a ostaviti kamate na "hold"?Da li ce Zakon definisati retroaktivni povrat ili??

Pitanje postavljeno: 04.11.2019  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih lica-rezidenata FBiH koja su ostvarila prihode iz inostranstva - Irfan Čengić

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Zakon još uvijek nije razmatran na Domu naroda, zbog čega je jako teško reći kako bi prijedlog zakona mogao izgledati. Retroaktivni povrat novca nije moguć.


Datum odgovora: 14.11.2019

Stranica 1 od 4