Prijedlog zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u RS
50%
50%
Za: 13 Protiv: 13

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

08.12.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada RS
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Usvojen

Prijedlog zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u RS naći će se na dnevnom redu 7. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, koja će se održati 12.12.2023. godine. 

Ovim prijedlogom propisuju se uslovi za unapređenje i pribavljanje saglasnosti u oblasti proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme, kao i razrada pitanja nadzora u proizvodnji naoružanja i vojne opreme.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Šta obuhvata naoružanje i vojnu opremu?

  Naoružanje i vojna oprema, u smislu ovog zakona, obuhvaćaju oružana, ubojita i tehnička sredstva, kao i sredstva i dijelove namijenjene za opremanje, upotrebu, rukovanje, čuvanje, skladištenje, održavanje i nadzor oružanih, ubojitih i tehničkih sredstava. Fotografija: i.imgur.com

  52%
  48%
  Za: 14 Protiv: 13 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Saglasnost za proizvodnju naoružanja i vojne opreme daje Ministarstvo privrede i poduzetništva RS

  Ministarstvo privrede i preduzetništva RS nadležno je za poduzimanje propisanih radnji u postupku davanja saglasnosti za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, zatim praćenje rada i saradnje te obavljanje nadzora nad radom privrednih društava u oblasti namjenske industrije, kao i druge poslove iz ove oblasti. Fotografija: desavanjaubijeljini.com

  56%
  44%
  Za: 19 Protiv: 15 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Subjekti koji proizvode naoružanje i vojnu opremu

  Proizvođač je akcionarsko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u RS, a koje je registrovano za obavljanje djelatnosti iz oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme. Ulog stranog pravnog ili fizičkog lica u osnovnom kapitalu proizvođača može biti najviše do 49% njegovog osnovnog kapitala, osim ako Vlada RS ne donese odluku da ovaj ulog bude viši od navedenog. Fotografija: glassrpske.rs

  54%
  46%
  Za: 13 Protiv: 11 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Uslovi za pribavljanje saglasnosti za proizvodnju naoružanja

  Za pribavljanje saglasnosti Vlade proizvođač mora biti registrovano akcionarsko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u RS i djelatnošću iz oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme. Dalje, mora imati odgovarajuće kapacitete za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i kadrovsku osposobljenost zaposlenih, da većinski vlasnik i lice ovlašćeno za zastupanje proizvođača nisu pravosnažno osuđeni za krivično djelo i da se protiv njih ne vodi krivični postupak. Fotografija: n1info.rs

  55%
  45%
  Za: 11 Protiv: 9 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Zakon uređuje proizvodnju eksploziva i pirotehničke materijale

  Prijedlogom se uređuje i proizvodnja “B” materije koja se odnosi na eksplozive i pirotehničke materijale. Fotografija: antenam.net

  72%
  28%
  Za: 13 Protiv: 5 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Odgovornost proizvođača za zaštitu i bezbjednost

  Proizvođač je obavezan da obezbijedi zaštitu i bezbjednost resursa putem planiranja, organizovanja i sprovođenja svih neophodnih aktivnosti, koje obavezno obuhvaćaju izradu relevantnih dokumenata koji se odnose na sprovođenje mjera fizičko-tehničke zaštite i osiguranja zaposlenih, bezbjednosti, zaštite na radu i životne sredine; protivpožarnu i protiveksplozivnu zaštitu, osiguranje i zaštitu tajnih podataka, poslovnih, finansijskih i drugih informacija. Fotografija: media.ba

  75%
  25%
  Za: 12 Protiv: 4 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Obaveza proizvođača u čuvanju naoružanja i vojne opreme

  Obaveza proizvođača i kooperanta je da čuvaju naoružanje i vojnu opremu s pratećom tehničkom dokumentacijom i da u slučaju njihovog nestanka, oštećenja ili neovlašćenog korišćenja, obavezno odmah obavijeste ministarstvo nadležno za poslove unutrašnjih poslova i Ministarstvo privrede i preduzetništva RS. Fotografija: raport.ba

  79%
  21%
  Za: 11 Protiv: 3 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Vlada ima mogućnost ukinuti saglasnost za proizvodnju naoružanja i vojne opreme

  Saglasnost se ukida ako se naknadno utvrdi da je proizvođač dostavio netačne podatke ili lažne isprave u postupku pribavljanja saglasnosti, zatim ukoliko se proizvođaču izrekne zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti i ne dopusti sprovođenje nadzora te prestane da ispunjava uslove i obavlja djelatnosti proizvodnje naoružanja i vojne opreme. Također, saglasnost će biti ukinuta i ako proizvođač ili njegov vlasnik s najvećim učešćem u osnovnom kapitalu, ili lice ovlašćeno za zastupanje proizvođača, bude pravosnažno osuđeno za krivično djelo. Fotografija: pexels.com

  76%
  24%
  Za: 13 Protiv: 4 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Amir Hurtić
SDBIH
Poslanik
Diana Čekić
PDP
Poslanica
Milica Lovrić
SNSD
Poslanica
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 1 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Zagorka Grahovac

Sa 12 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o imunitetu RS