Safet Kešo

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Safet Kešo rođen je 30.01.1965. godine u Kalinoviku. Završio je Filozofski fakultet u Sarajevu te postdiplomski studij lingvistike i stekao zvanje magistra lingvističkih nauka. Od 2003. do 2006. godine bio je potpredsjednik Udruženja za zaštitu tekovina borbe “Za tebe BiH”.

Bio je predsjednik Općinskog odbora Stranke demokratske akcije (SDA) Novi Grad Sarajevo u mandatu 2005. - 2009. godina. U Općini Novi Grad  Sarajevo od 2004. do 2006. godine obavljao je dužnost predsjedavajućeg Općinskog vijeća, a zatim je imenovan za ministra za obrazovanje i nauku (sada Ministarstvo za obrazovanje i odgoj) u Vladi Kantona Sarajevo. Tu dužnost obavljat će do 2010. godine.  U periodu od 2014. do 2018. godine bio je zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH. Zaposlen je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kao lektor, gdje je takođe na doktorskom studiju iz oblasti komparativne gramatike slavenskih jezika u modernoj BiH. 

Izborna jedinica
3
Pozicija
Broj osvojenih glasova
9294