Nacrt/Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija RS
100%
Za: 3 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

09.03.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada RS
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Usvojen

Narodna skupština Republike Srpske je na 14. sjednici, održanoj 11. februara 2021. godine, usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, a kojim je uvedena nova kazna – kazna doživotnog zatvora za najteža krivična djela i najteže oblike teških krivičnih djela. S obzirom na to da važeći zakon ne sadrži odredbe kojima se reguliše pitanje načina izvršenja kazne doživotnog zatvora, bilo je potrebno izvršiti izmjene i dopune ovog zakona. 

Ovim izmjenama i dopunama detaljno su propisane i procedure za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora/ice i zamjenika/ce direktora/ice kazneno-popravnih ustanova, te procedure za prijem u radni odnos svih ostalih zaposlenih u ustanovama. Također, u primjeni Zakona uočeni su određeni tehnički nedostaci i nedorečenosti koji se ispravljaju ovim zakonom.

Narodna skupština Republike Srpske razmatrala je i usvojila ovaj nacrt na drugoj redovnoj sjednici. Prilikom izrade teksta Prijedloga razmatrane su primjedbe, sugestije i prijedlozi narodnih poslanika/ca na Nacrt (primjedbe narodne poslanice Tamare Damjanović), s tim da “neosnovane primjedbe i sugestije koje nisu bile konkretne prirode” nisu uvažene (primjedbe narodnih poslanika/ca Nebojše Vukanovića, Zagorke Grahovac i Ognjena Bodiroge). Stoga se prijedlog ovog zakona ne razlikuje u odnosu na tekst Nacrta zakona.

Na sjednici 8. 6. 2023. godine ovaj zakon je usvojen.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Uslovi za radno mjesto direktora i zamjenika direktora kazneno-popravnih ustanova

  Navedena lica moraju posjedovati najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim radnim mjestima na poslovima izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija, pravosuđa, uprave ili drugim rukovodećim poslovima iz te oblasti. Prethodno iskustvo mora biti stečeno nakon završenog prvog ciklusa studija u trajanju od četiri godine sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalentom. Fotografija: freepik.com

  50%
  50%
  Za: 1 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Službena legitimacija pripadnika službe obezbjeđenja

  Pripadnicima službe obezbjeđenja izdaje se službena legitimacija kojom dokazuju službenu funkciju i pravo nošenja oružja i uniforme. Pravo na službenu legitimaciju, osim pripadnika službe obezbjeđenja ima direktor kazneno-popravne ustanove, njegov zamjenik i inspektori u Ministarstvu pravde RS. Pravilnik o službenoj legitimaciji pripadnika službe obezbjeđenja donosi ministar. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Aleksandar Krsmanović
SNSD
Poslanik u NSRS
Darko Berjan
SDS
Poslanik u NSRS
Mirela Kajkut Zeljković
Ujedinjena srpska
Poslanica u NSRS
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 1 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Zagorka Grahovac

Sa 12 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o imunitetu RS