Nova/stara lica na kandidatskim listama za Opće izbore 2022. godine

Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2022. godine svakim su danom sve bliže, a samim tim i mandati dobijeni na Općim izborima 2018. privode se kraju. Tokom priprema za izbore i predizborne kampanje često se može primijetiti da su kandidati/kinje osobe koje se već nalaze na nekoj od pozicija na zakonodavnom i izvršnom nivou, kao i u institucijama lokalne samouprave.

Fotografija: Shutterstock

Rad zastupnika/ca, delegata/kinja i poslanika/ca u državnim i entitetskim zakonodavnim institucijama, kao i članova/ica gradskih i općinskih vijeća, praćen je putem platformi Javna rasprava i Javna rasprava Lokal, ponajviše u segmentu direktne komunikacije s građanima/kama. 

Predsjednik Centralne izborne komisije BiH (CIK BiH) Suad Arnautović je na konferenciji za medije održanoj u junu 2022. godine iznio podatak da će se na glasačkim listićima za Opće izbore u BiH naći 137 političkih subjekata od ovjerenih 145. Riječ je o 90 političkih stranaka, 17 nezavisnih kandidata i 38 koalicija.

Predsjedništvo BiH 

Pet je političara/ki koji/e će se i ovih Općih izbora, ovaj put u utrci za Predsjedništvo BiH, naći na kandidatskim listama. To su: Bakir Izetbegović (SDA), Denis Bećirević (SDP/Koalicija Ujedinjeni za BiH), Borjana Krišto (HDZ BiH), Mirko Šarović (SDS) i Nenad Nešić (DNS).

U Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) aktuelni mandat imaju Bakir Izetbegović i Denis Bećirović. Izetbegović je 2019. godine imenovan za delegata i predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH. 

Borjana Krišto, Mirko Šarović i Nenad Nešić izabrani su na Općim izborima 2018. godine u svojstvu delegata/kinja za Predstavnički dom PSBiH.

Pot(predsjednik) Republike Srpske

Kada je riječ o Republici Srpskoj, Senad Bratić (Koalicija Država) i Jelena Trivić (PDP) kandidati su za predsjednika/potpredsjednika RS.

Oboje su na Općim izborima 2018. godine osvojili mandat za poslanike u Narodnoj Skupštini RS, čiju funkciju trenutno i vrše.

Uvidom u dostupne podatke na platformi Javna rasprava, koja prati rad i aktivnosti svih zakonodavnih tijela u BiH, došlo se do informacije da su građani/ke navedenim kandidatima/kinjama za Predsjedništvo BiH i Pot(predsjednik) RS uputili/e 109 pitanja, od kojih nijedno nije odgovoreno.

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

U utrci za mandat u Parlamentarnoj Skupštini BiH (PSBiH) nalazi se 51 aktuelni/a parlamentarac/ka, od kojih se 49 nalazilo na kandidatskim listama na Općim izborima 2018. godine, dok je njih petero bilo na kandidatskim listama na Lokalnim izborima 2020. godine.

Devet parlamentarca/ki u aktuelnom sazivu trenutno vrši funkciju u Parlamentu Federacije BiH (PFBiH), dok pet kandidata/kinja vrši funkciju vijećnika/ce u lokalnim zajednicama, i to u Općini Novo Sarajevo (2), Gradu Konjic (2) i Gradu Lukavac (mandat gradonačelnika Edina Delića). Preostalih 35 parlamentaraca/ki ima mandat u PSBiH.

Građani/ke su spomenutim kandidatima/kinjama putem platformi Javna rasprava i Javna rasprava Lokal uputili/e 803 pitanja, od čega je odgovoreno na njih 220.

Najaktivniji parlamentarac u komunikaciji s građanima/kama je poslanik u PSBiH Šemsudin Mehmedović, koji je odgovorio na svih 28 postavljenih pitanja.

Među najaktivnijim kandidatima s lokalnog nivoa, barem kada je platforma Javna rasprava Lokal u pitanju, jeste gradonačelnik Lukavca Edin Delić, koji je putem navedene platforme iskoristio priliku za direktnu komunikaciju s građanima/kama ovog grada i na kojoj ima ukupno 67 postavljenih pitanja, od čega 52 odgovorena.

Najviše postavljenih pitanja koja su bez odgovora ima poslanik u PSBiH Nermin Niškić, i to 24.

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

Za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (PFBiH) ponovno su se kandidovala/e 82 parlamentarca/ke, od čega njih 66 ima aktuelni mandat u PFBiH. 

Šest kandidata/kinja nosi poziciju poslanika/ce u PSBiH, dok ih deset vrši funkciju vijećnika/ce na nivou lokalne zajednice, i to: Općina Novo Sarajevo (4), Grad Sarajevo (1), Općina Travnik (2) i Grad Konjic (3).

Putem platformi Javna rasprava i Javna rasprava Lokal spomenutim parlamentarcima/kama ukupno je postavljeno 916 pitanja, a odgovor je dat na svega 268 pitanja.

Najviše upućenih pitanja bilo je za poslanika PFBiH Hajrudina Žilića, i to 52, od čega je odgovorio na 43.

Najviše postavljenih pitanja bez odgovora ima delegatkinja PFBiH Lidija Bradara – 24.

Kantonalne skupštine

Na nivou kantona u FBiH ponovno su se kandidovala/e 73 političara/ke, od čega su 43 kandidata/kinje koji/e su trenutno nosioci dužnosti u PFBiH, a 30 ih vrši funkciju vijećnika/ca na nivou lokalnih zajednica, i to: Grad Sarajevo (6), Općina Novo Sarajevo (6), Općina Travnik (7), Grad Lukavac (5) i Grad Konjic (6).

Najviše pitanja putem platforme Javna rasprava dobio je delegat u PFBiH Irfan Čengić, koji je odgovorio na svako od 61 postavljenog pitanja.

Po broju odgovorenih pitanja kandidata/kinja s nivoa lokalne zajednice slijedi gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić kojoj je putem platforme Javna rasprava Lokal upućeno 40 pitanja, a odgovorila je na njih 33.

Najviše pitanja bez odgovora upućena su delegatu u Domu naroda PFBiH Anti Bakoviću – 14. 

Narodna skupština Republike Srpske

Kada je riječ o kandidatima/kinjama za Narodnu skupštinu Republike Srpske (NSRS), 55 se ponovo našlo na kandidatskim listama za predstojeće izbore, od čega su 54 u trenutnom mandatu kao poslanici/e u NSRS, a jedan, Nenad Stevandić, vrši funkciju zastupnika u PSBiH.

Putem platforme Javna rasprava građani/ke su navedenim kandidatima/kinjama postavili/e ukupno 60 pitanja – na koja nije ponuđen nijedan odgovor.

Kada je ovo zakonodavno tijelo u pitanju, građani/ke su najveći interes pokazali/e za zastupnika u PSBiH Nenada Stevandića, kojem su uputili 19 pitanja za koja su bili/e uskraćeni/e za odgovor. 

Platforme Javna rasprava i Javna rasprava Lokal kontinuirano prate rad političara/ki u BiH nudeći informacije o komunikaciji građana/ki s izabranim parlamentarcima/kama i nosiocima lokalnih vlasti. Putem navedenih platformi moguće je doći do podataka koliko su predstavnici/e građana/ki zainteresovani/e da čuju njihov glas, jer upravo taj glas igra važnu ulogu u dobijanju mandata kojima se parlamentarci/ke nadaju na predstojećim Općim izborima.

Piše: Emina Kuštrić